Opdateret 14.09.2014
Vester Aaby Vandværk
Industrivej 5A
Vester Aaby
5600 Faaborg

 

Udskriv

Vester Aaby Vandværk blev grundlagt i 1933.
I perioden 1925 - 1935 blev der bygget en del huse i Vester Aaby. Samtidig var det blevet både teknisk og økonomisk muligt at få eget vandværk.
En kreds af borgere indså situationen, og tanken omkring et fælles vandværk opstod.
En stiftende generalforsamling blev afholdt den 21. juni 1933 et sted i Vester Aaby. Her redegjorde ingeniør Pedersen for projektet, der blev godkendt.
Vester Aaby private Vandværk fremtræder i dag som en velkonsolideret forening, med 537 forbrugere.

Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et beboelseshus.
Det ene var en grund at bygge på, det andet var vand. Derfor startede man altid med at grave en brønd. En god brønd har altid været et godt aktiv. Brønden var som regel ikke mange alen dyb, det vil sige, at det var det såkaldte overfladevand, der var i sådan en brønd. Hvis een vandåre stod i forbindelse med flere brønde i en landsby som f.eks. Vester Åby, kunne der let opstå vandmangel i en tør periode.
I Vester Åby blev der bygget en del huse i perioden 1925-1935. Samtidig var det blevet både teknisk og økonomisk muligt at få eget vandværk. Disse forhold gav meget større forbrug af vand. En kreds af borgere indså situationen, og tanken omkring et fælles vandværk opstod. Dengang var vandforsyning absolut ikke en kommunal opgave. Skulle der laves vandværk, var det en hel privat opgave. Der opstod flere vandværk her på egen i den periode. De var alle startet på andelsbasis. Det var den borgerkreds her opmærksom på. Man henvendte sig til en konsulent, ingeniør Pedersen, Pandrup. Han var kendt med sådan en opgave, og han var behjælpelig med at planlægge vandværket i V. Åby. Hvornår denne planlægning er startet, vides ikke, men borgerkredsen må have følt, at der var den fornødne opbakning.
Planlægningen dengang var meget enkelt. Der var ingen myndigheder, der skulle spørges, og ingeniør Pedersen havde haft erfaring på området. Stedet, hvor værket skulle ligge, blev udpeget, (det nuværende) grænserne for hovedledningens længde blev afsat, og en licitation blev afholdt i en by, der hed Svendstrup.
En stiftende generalforsamling blev afholdt den 21/6 -1933 et sted i V. Åby. Her redegjorde ingeniør Pedersen for projektet, der blev godkendt. Han fremlagde nogle meget omfattende vedtægter. De blev også godkendt. En bestyrelse blev valgt, det blev følgende:
Malermester Oluf Hansen Præstegårdsvej 5.
Fabrikant Johannes Hansen Svendborgvej 409.
Barber Lars P. Unkerskov Svendborgvej 406.
Smedemester Jens Hansen Præstegårdsvej 3.
Møller Rasmus Jensen Industrivej 3.
Husnumrene er de nuværende adresser. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med L. P. Unkerskov som formand og Rasmus Jensen som kasserer. Mødet fortsatte og sammen med ingeniør Pedersen udpegede man et firma, der kunne bygge pumpestationen (vandværket), samt udlægge en hovedledning til og med stophane, med gravearbejde samt en boring efter vand. De udpegede firmaer var resultatet af den afholdte licitation i Svendstrup. Det blev påbudt at prøveboringen skulle påbegyndes snarest muligt på een af bestyrelsen anvist plads. Udførelse af pumpestation og hovedledning med gravearbejdet blev overdraget til A/S Axel Mayer og Co Odense. Borearbejdet fik fabrikant Aage Højfeldt, Herning. Dermed var anlægsarbejdet til V. Åby vandværk startet ifølge forhandlingsprotokollen. Det må siges at være mange og meget store beslutninger på een aften. Den "borgergruppe", der havde taget initiativet og alt det forarbejde, der nødvendigvis var gået forud, må beundres meget. I protokollen er ikke nævnt nogen egentlig startdag. Der er heller ikke nævnt nogen tal eller priser på det omtalte.

Læs mere >>> gå til side 2

 
 
  © Copyright 2012 Vester Aaby Vandværk. All Rights Reserved. Design KLH WEB-DESIGN